tháp giải nhiệt

linh kiện tháp giải nhiệt

thông tin liên hệ
Trần Văn Thanh
GIÁM ĐỐC - 0972539116

-

Tháp Dạng Tròn

Tháp dạng tròn
Tháp dạng tròn
Tháp dạng tròn
Tháp dạng tròn
Tháp dạng tròn
Tháp dạng tròn
Tháp dạng tròn
Tháp dạng tròn

Tháp Dạng Vuông

Tháp kín dạng vuông
Tháp kín dạng vuông
Tháp Kín
Tháp Kín
Tháp Kín
Tháp Kín
Tháp dạng vuông
Tháp dạng vuông
Tháp Kín Dàn Đồng
Tháp Kín Dàn Đồng
Tháp vuông cổ lắp hướng gió
Tháp vuông cổ lắp hướng gió
Tháp dạng vuông
Tháp dạng vuông
Tháp dạng vuông
Tháp dạng vuông

Dịch vụ lắp đặt sửa chữa

Bảo trì thay linh kiện
Bảo trì thay linh kiện
Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa
Dịch vụ lắp đặt, s...
Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa
Dịch vụ lắp đặt, s...
Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa
Dịch vụ lắp đặt, s...
Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa
Dịch vụ lắp đặt, s...
Dán Filling
Dán Filling
Thay thế Tấm tản nhiệt
Thay thế Tấm tản nhiệt
Lắp ráp tháp mới
Lắp ráp tháp mới

Motor Giảm Tốc

Motor
Motor
Giảm Tốc
Giảm Tốc
Motor
Motor
Motor Giảm Tốc
Motor Giảm Tốc

Tấm tản nhiệt

Tấm tản nhiệt dạng vuông
Tấm tản nhiệt dạng vuông
Tấm tản nhiệt dạng vuông
Tấm tản nhiệt dạng vuông
Tấm tản nhiệt dạng vuông
Tấm tản nhiệt dạng vuông
Tấm tản nhiệt dạng vuông
Tấm tản nhiệt dạng vuông
Tấm tản nhiệt dạng vuông
Tấm tản nhiệt dạng vuông
Tấm tản nhiệt dạng vuông
Tấm tản nhiệt dạng vuông
Tấm tản nhiệt dạng vuông
Tấm tản nhiệt dạng vuông
Tấm tản nhiệt dạng tròn
Tấm tản nhiệt dạng tròn
Tấm tản nhiệt dạng tròn
Tấm tản nhiệt dạng tròn
Tấm tản nhiệt dạng tròn
Tấm tản nhiệt dạng tròn
Tấm tản nhiệt dạng tròn
Tấm tản nhiệt dạng tròn
Thay thế linh kiện
Thay thế linh kiện

Đầu phun ống phun

Đầu phun
Đầu phun
Đầu phun
Đầu phun
Đầu phun
Đầu phun
Đầu phun
Đầu phun
Đầu phun
Đầu phun
Đầu phun/ Ống phun Inox
Đầu phun/ Ống phun Inox
Ống phun Inox
Ống phun Inox

Cánh quạt

Cánh Quạt
Cánh Quạt
Cánh Quạt
Cánh Quạt
Cánh Quạt
Cánh Quạt
Cánh Quạt
Cánh Quạt